EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - Paměti starého gauče I.

Úvod » Teens » Paměti starého gauče I.

Komentáře (1) | Doporučit | Tisknout | 1138


Paměti starého gauče I.Podíval jsem se na barokní hodiny stojící na římse krbu. Bylo právě půl čtvrté a já byl celý nedočkavý.
V pět hodin měla totiž ke mně , do mého nově zařízeného bytu přijít na první tajnou schůzku krásná mladá dáma – paní Lemesierová, manželka
velmi známého lékaře, postaršího pána, jinak nejbohtšího muže našeho přímořského města.
Tato krásná dáma jistě má své důvody, proč nebýt manželovi věrná.
Zatímco se její manýžel, jako odborný ženský lékař, věnuje s velkou pílí nejdiskrétnějším místům svých hojných pacientek, až příliš zanedbává tatáž, daleko krásnější místa u své paní a ona pochopitelně hledá ocenění svých skutku vynikajících tělesných půvabů u těch, kteří dovedou vzdát takové kráse náležitý hold.
Brzy po našem seznámení na společenském večírku, kde byla přítomna všechna smetánka města,mě kupodivu poctila svou přízní – snad seznala, že jsem z Paříže, kde jsem měl svou advokátní praxi , a že jako muž světa znalý dovedu dokonale ohodnotit její přitažlivou krásu a abnormálné vyvinuté půvaby.
Podle jejích vlastních slov jistě z Paříže budu mít své zkušenosti.Jí rozhodně nedostačuje její pohodlný a v ordinaci u svých pacientek štěstí zkoušející manžel.
Vše jsem již dokonala zaranžoval a prohlédl, růžové šampaňské, pikantní příkrmy s kaviárem a langustou, které paní Lemesierová má ve velké oblibě.
Usadil jsem se v hlubokém křesle proti nízkému, neobyčejně širokému gauči, který se mel stát kouzelným kobercem, na němž jsem chtěl společně s paní Lemesierovou vyzkoušet rajské rozkoše soulože.
Zadíval jsem se na gauč, který jsem si oppatřil jako doplněk celého zařízení právě pro jeho prostornost.
Asi nebudu první, kdo spatří v jeho pohodlném objetí chvějící ženu, horoucně toužící po drvém mužném objetí. Kolik aso rozkošnických scén zažil tento mlčenlivý prostředník lásky, než se dostal ke mně ? Kolik slastných vzdechů a výkřiků rozkoše tlumil ve svých měkkých polštářích a jaké krásné kněžky lásky svíjely se v extázi v jeho široké náruči ? Jen kdyby mohl
vyprávět.jak jsem si v duchu vybavoval smělé obrazy milostných scén, zašumělo cosi hluboko v nitru gauče a z jeho hlubin se ozval příjemný tlumený hlas.
„ Jsi mi sympatický, příteli , a doufám, že budeme dobrými partnery, nebudeš-li mě příliš přetěžovat při svých milostných zábavách – vím ro z vlastní zkušenosti, než jsem se dostal do tvého bytu ! Víc než dvě ženy a tebe neunesu !“
Moje zvědavost byla probuzena.
„ Tvé vzpomínky bych si velmi rád poslechl, „ odvětil jsem.
„ Nechtěl bys mi, než příjde má krásná návštěvnice vyprávět, co všechno zajímavého jsi prožil ? „ zeptal jsem se zvědavě. „ Ale ano“, dpověděl gauč, „ vždyť mým úkolem není nic jiného než zpříjemňovat lidem život ! Poslechni sii tedy moje pikantní memoáry.“
To je právě to, co mě velice zajímalo. Usadil jsem se pohodlně v křsle, zapálil cigaretu a přichystal jse se k naslouchání.
„ Procitl jsem k životu v čalounické dílně, „ začal vyprávět gauč,“ když jednoho dne večer na mne popklepal mistr Romaine a řekl svému učedníkovi Vilimu :
„Tak tenhle podle zvláštního přání pana Ferenta širokánský gauč je hotov a zítra mu jej musíme dopravit do jeho bytu.“
Vili jen pokýval hlavou a dál uklízel dílnu, aby s tím byl co nejdříve hotov. Jakmile však mistr opustil dílnu, zanechal uklízení spěchal dozadu do komory, kde stály klece s králíky. Jeho nejmilejší zábavou bylo totiž dávat dohromady samičku se samci a pozorovat jehich milostné projevy. Bylo mu teprve 14 let a kde si mohl opatřit lepší zábavu, než byla tato.Ponořil se do té zábavy a ani si nevšiml, že se venku šeří a v dílně se pomalu tmí.
Dveře do dílny zlehka zavrzaly ajimi se protáhly dovnitř dvě štíhlé postavy, dvě mladé dívky.
Sedmnáctiletá Jeana a její mladá sotva třináctiletá kamarádka Petra.
Obě bydlely v domě , kde byla čalounická dílna,a protože je pronásledovala parta kluků, chtěly se zde před nimi skrýt.
Potmě doklopýtaly až tam, kde jsem stál já – gauč.
Když nahmataly moje pohodlné polštáře, schoulily se na mich pohodlně a Jeana se potichu posmívala.
„ Tady nás ti protivní kluci nenajdou.“
„ Už tě jeden našel, „ zvolal se smíchem Vili, který se knim potichu od svých klecí přikradl.
Sedl si hned vedl Jeany a aniž by si všiml, že vedle ní je ještě Petra, začal Jeanu ve tmě objímat a osahávat, Jeana tiše vyjekla a začala se na Viliho durdit.
„Nech mě, ty kluku čalounická, co si to dovoluješ ?“
„Nic, nic,“ odpovídal Vili.
Z jeho hlasu bylo znát vzrušení, jak se mu podařilo chytit Jeanu za její pěkné nahé ňadro a druhou rukou se dostal na její nahé tělo.
Jeana se začala mlčky s Vilim tahat, odstrkovala ho od sebe, plácala přes ruce, ale on se nedal.
„Seď zticha , nebo zavolám ty kluky, před kterými jsi utekla, a uvidíš, co s tebou v té tmě provedou !
Osahával dál Jeanina ňadra a nahé boky.“ Ne, ne, dej ty ruce pryč – dej je pryč !“ tiše vykřiklaJeana, kdy se Vili dostal rukou až na její kundičku.
„ Co to děláš, no , nech mě – tam ne, tam ne !“
Vili však sklouzl z gauče, ocitl se mezi Jeaninými stehny a snažil se je odtáhnout od sebe.
Její odpor pozvolna slábl a její protesty ztichly.
Z Jeaniných úst se najednou začaly ozývat tiché vzdechy, které svědčily o stoupajícím vzrušení.
Co se mezi ní a Vilim dělo, nebylo však ve tmě vidět.
„Oh, Vili dělej, dělej, „ ozvala se najednou Jeana. „ Ty to ale umíš, ty Ach, ach, víc-víc, ne buď hodný- dost , už dost !“
Potom již bylo slyšet jen její zrychlený dech.
Petra , její kamarádka, byla zmatena.
Nevěděla dobře, co Jeana s Vilim dělali, jen viděla obrysy Viliho těla, jak leží na Jeaně a rychle poskakuje bílým zadkem mezi Jeaninými stehny .
Nedovedla si vysvětlit jeho počínání a Jeaniny výkřiky ani to, proč je najednou sama tak mokrá mezi nohama.
Byla však zticha a bez hnutí se zatajeným dechem ležela vedle nich , tušila jen, že jejich počínání jim je oběma příjemné, a zatoužila také po něčem hezkém, po nějakém vzrušujícím zážitku a záviděla Jeane.
Odvážila se podívat blíže na vedle odpočívající dvojici.
Jeana objímala Viliho rukama i nahými nohama dlouze ho líbala.
V přestávkách mezi líbáním mu vzrušeně šeptala :“Zůstaň ve mně ještě chvilku, dokud je tvůj ocas takový pěkný ,tvrdý. Jak se ti to Vili povedlo, nikdy bych nevěřila, že máš již takový klacek a mohl mě tak pěkně oprcat.Budeš mě odteď prcat pořád a musíš mi vyprávět kdo tě to tak pěkně naučil, jinak tě nepustím ze sebe.“
Vili tedy začal vyprávět.„ Pamatuješ jak loni byla taková velká zima? „
Aníž by počkal na její odpověď pokračoval :
Spával jsem v pokoji se sestrami pod jednou peřinou. Neměli jsme už uhlí, tak jsme byli skoro pořád v posteli, kde bylo aspoň teplo. Tulili jsme se k sobě, já jsem osahával jejich prsííčka a ony si hráli s mojim šulínem.Bylo nám spolu moc pěkně.
Matka spávala s tátou v ložnici. Jenže tehdy byl za prací a měl se vrátit až na jaře, tak matka spávala sama.
Jednou pak řekla, že dokud nepříjde táta, že se nemusíme mačkat spolu všichni tři na jedné posteli, a že budu spát zatím v její posteli.
Sprvu se mi moc nechtělo, se sestrami bylo dobře.Ale co se dalo dělat.Ještě týž noc jsem musel spal s matkou v její posteli.
První noci se nic zvláštního nestalo. Až noci následující.
Pobudil jsem se a cítil jak mi mohutně stojí přirození.To máma mi ho držela, hrála si s ním a ztěžka přitom dýchala.
Když zjistila , že jsem vzhůru zašeptala :“ Chtěla jsem ti pomoci, když ti tak hrozně stojí ocásek. Nebolí tě to?“
Nevěděl jsem co mám dělat, protože máma mi ho pořád svírala v dlani a jemně honila a bylo mi příjemně. Dostal jsem ze sebe, že mě občas bolí, když ho mám takhle. Na to matka povídá : „ Nic se neboj, však já ti už pomůžu.“ Vzápětí mně koleny překročila, zdvihla trochu noční košilku odhalila svoje silná stehna až po chlupatinu a než jsem si stačil uvědomit co se děje, tak si máma nastavila můj ocas na svoji díru a dosedla.
A...najednou jsem byl v její horké štěrbině !
Zaplavil mě tak nádherný pocit, že to neumím ani popsat , tou nádherou se mi ale najednou smrskly slabiny a já jsem do ní vystříkl. Máma si ho nechala v sobě, kroutila se a pomalu dosedala.
“ Jó, to jsem potřebovala, to jsem potřebovala .“ opakovala a olizovala se.
Bylo to tak vzrušující, že mi ocas vůbec neklesl, zůstal tvrdý a máma začala na něj dosedat plnou váhou. Stáhla si košilku a zůstala úplně nahá.
Veliké kozy jí klesly až k břichu a vztyčené bradavky mi střídavě strkala do úst a kojila mne.
„ Musíš mi pěkně hladit zadek a hrát si taky s mýma kozama,“slyšel jsem mámu.
Tak jsem jí hladil její objemný zadek, masíroval a cucal kozy .
Máma mě mě střídavě kojila a pořad dosedala na můj vztyčený kolík a hekala přitom. Bylo to celé moc hezké. Za chvilku začala zrychovat své pohyby a začala tlumeně sténat aby nás neslyšely sestry. Pak se sklonila až ke mně a šeptem chraptivě opakovala i : „ Mrdej mně, prcej mně ! To je ono, to je dobrý,tvrdý čurák !Už...už...už. !
Potom ji nějaká křeč skřivila tvář a už jen vykříkla dlouze :
“ Áááách!“ a svalila se na mě celou váhou. V tu chvíli se mi znovu smrskly slabiny a znovu jsem do ní vystříkl. Na to mě máma přetočila na sebe a musel jsem pokračovat mezi jejími roztaženými stehny. Takhle to bylo lepší. Hlavu jsem měl mezi jejími velikými kozami a mrdal jsem ji do břicha. Máma měla oči převrácené a jen tiše sténala a pomalu přirážela. Když jsem jí začal cucat tvrdé bradavky, přirážela tak silně, že mě až vyhazovala do výšky. Za chvíli jsem se do ní znovu vystříkl. No a takhle jsme pokračovali skoro celou noc.Vystříkl jsem do ní asi osm, nebo devětkrát. Ani si nevíš představit jak mi tehdy bylo krásně. Mámě se to asi taky líbilo, protože potom jsem to s ní musel dělat skoro každou noc.
Teď už je táta zase doma. Když odjede. Znovu mě máma veme k sobě do postele.
Zakončil své povídání Vili.
Po tomto povídání byla Jean, tak rozdělaná, že Vilimu stačilo několik pohybů a byla zase hotová. Konečně jej udýchaná putila z objetí.
Vili z ní sklouzl a klesl na gauč zrovna tam, kde ležela malá Petra.
Vyrazila tichý výkřik, když se jí Vili dotkl.
„Ale Jeano, ty tady máš kamarádku a nic mi neřekneš,“ prohodil Vili, který ji teprve zblízka poznal. Přestal se hned starat o Jeanu a hmatal po Petřině těle. „ Ty jsi nic neviděla ani neslyšela,viď maličká,“ šeptal a objímal ji okolo překvapivě plných boků.
Petra se mu chtěla vysmeknout, začal se vzpírat, ale Vili nepovolil.
„ Nech ji , ty mizero, „ okřikovala ho Jeana, ležící příjemné unavená vedle nich, ale ani se nepohnula , aby ji bránila.
Vili aniž pustil Petru se sevření, jen Jeanu poplácal po zpola obnaženém zadku.
„ Já ji nic neudělám, jen jí musím vysvětlit, co má mluvit, kdyby se jí někdo ptal.“
Začal se na Petru tisknout.
Snažila se mu uniknout, ale mimoděk zavadila o jeho vztyčený ocas.
Vili podržel její ruku na něm a hned ji sáhl pod sukni.
Neměla kalhotky, a tak byl hned na její baculaté už řídce ochlupené štěrbině, která již byla vlhká.
Vilimu se ocas při doteku na její holou kundičku napružil v Petřině dlani.
„ Máš ji tlustější než-li moje sestry,“ zašeptal.
Petra sebou trhla a chtěla křičet, ale Vili ji předešel.
„ Buď zticha, ať Jeana nic nezpozoruje.“
Hladil ji jemně v rozkroku a pomalu roztahoval její nohy.Petra podvědomě povolovala tlakům a když Vili vnikl prstem do jejího klína, její již plná stehna se žádostivě rozevřela, ztratila svou zdrženlivost a vzrušeně očekávala podobný zážitek, který zažila její kamarádka.
Ležela teď zcela tiše s roztaženýma nohama. Vili jezdil ukazovákem po její štěrbině, na níž se tyčil chomáček krátkých tvrdých chloupků.
Teď i to začalo vzrušivě lechtat, ale když chtěl zajet prstem dovnitř, trhla sebou pociťujíc bolest.
„ To nic není, „ utěšoval ji Vili, pokoušeje se ji uklidnit.
Položil ji zlehka na znak jako předtím Jean a poklekl mezi její nohy.
Zavedl svůj tvrdý kolík na její štěrbinu, začal s ním jezdit nahoru a dolů , a to dělalo Petře moc dobře.
Cítila, jak její klín začíná silně vlhnout.
Již to nebolelo, ale dráždilo to. Najednou ucítila jak Viliho ocas silně narostl a začína vnikat do její vlhké štěrbiny. Pomalu, lehounce, ale úporně tlačil se do ní dál a dál. Petra se začala pod jeho vnikajícím údem kroutit víc roztahovat nohy a v sladkém nevysvětlitelném vytržení tiskla se blíže k Vilimu.
„ Takové mladičké děvčátko – přece jsi tam ještě nikoho přede mnou neměla, viď.“ šeptal Vili, „ ale líbí se ti to.“
„ Co to povídáš, „ odbyla ho Petra, „ pusť mne, když jsi takový.“
Ale Vili už byl v ní dost hluboko, těžce dýchal a tlačil se do ní stále hlouběji.
Petra nevěděla co se s ní děje, ale cítila sladkou rozkoš v celém těle.
Najednou Vili přestal a Petra cítila jak z jeho kolíku do ní stříká horká tekutina. Unaveně na ní klesl a začal jí líbat na ústa.Vracela mu je s takovou vášní, že mu kolík, jež byl v ní zaražený až po koule, znovu přímo v ní ztuhl. Teď Petra prožívala jen a jen rozkoš. Byla to slast tak závratná z ryhle pronikajícího Viliho ocasu, že než vystříkl prožila Petra dvakrát svůj vrchol. Vyčerpaný Vili , zůstel na ní zmořený tiše ležet a odpočíval.
Když se konečně vzchopil uslyšel Petru : ,Udělej mi to ještě jednou.“ Unavený Vili zmáčkl ještě jednou její boky a zašeptal : „Přijď zítra a hezky si spolu zašukáme, příjdeš ?“
„Ano, „ vydechla Petra a ani si neuvědomovala, co vlastně říká a co se s ní děje.“ Ráda „ dodala.
Hlava se jí točila a úplně zapoměla na svou kamarádku, která když se začali milovat s Vilim , uraženě vyšla ven.
Vili vyšel z dílny aby našel Jeane, chtěl si ji udobřit ,aby o ní nepřišel.
Petra se zatím pohodlně rozložila na polštářích a v únavě hned usnula.


Autor kuli 26.2.2006
Povídky od autora: kuli
přečtena: 28420 x
Průměrná známka: 2.56 tři po 180 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

Paměti starého gauče I.
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist