EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - Moje spolužačky a já I.

Úvod » Teens » Moje spolužačky a já I.

Komentáře (2) | Doporučit | Tisknout | 1293


Moje spolužačky a já I.Ačkoli jsem navštěvoval už druhý ročník střední školy, mé dosavadní zkušenosti v oblasti sexu byly minimální. Přesněji řečeno, rovnaly se nule. Osobu opačného pohlaví, s níž bych v tomto směru mohl spolupracovat, jsem doposud nenašel, a tak mi pouze zbývala občasná masturbace, kterou jsem si pomáhal od nepříjemného napětí z tlaku nahromaděného semene.

Zato dívky, s nimiž jsem chodil do třídy, zažily už mnohé. Leckteré sexuální radovánky nebyly jim neznámé a ony své znalosti při vhodných příležitostech dávaly hlasitě najevo. Také při společných hodinách tělocviku jsem často některé z nich přistihl, jak mě sledují, a ověřil jsem si, že jediné, co je zajímá, je vyvýšenina na mých těsně padnoucích trenýrkách. Necudné pohledy mě přiváděly do rozpaků a dobře jsem nevěděl, jak nejlépe se zachovat. Spolužačky si mé nejistoty brzy všimly a začaly být odvážnější. Rády se zdržovaly mně nablízku a vyčkávaly příhodné chvíle, aby se znenadání o mě otřely svou hrudí a daly mi důkladně poznat anatomii ženského poprsí. Při jiné příležitosti jako náhodou jim sklouzla ruka a letmo se dotkla místa, kde slabá látka kalhot skrývala mé přirození. Také, když vyučující nebyli na dohled, spolužačky se kolem mě shlukly a zatlačovaly mě do kouta. Zde mě líbaly a pevně se ke mně tiskly, až mnohdy jsem přitom vnímal tlak jejich vztyčených ztuhlých bradavek. S postupem doby též mluva dívek stávala se vyzývavější. "S tebou bych zůstala třeba celou noc, ale nemysli si, že bych tě nechala spát," dozvěděl jsem se od jedné z nich. "Jak to máš dlouhé?" vyzvídala druhá a vůbec mě nechala na pochybách, jaký předmět má na mysli. Její kamarádka jindy za mnou přišla a potichu šeptala: "Nechceš mi vykropit jeskyňku?"

K velkému zklamání všech dívek já ale nijak nereagoval. Nelze říci, že počínání mých spolužaček by mi bylo kdovíjak nepříjemné, leč nadměrná ostýchavost mi bránila využít situace a s některou se dohodnout a uskutečnit pohlavní styk. Proto, dokud jsem byl v jejich společnosti, dělal jsem, že veškeré narážky jsou mi nesrozumitelné a že nechápu, co jimi je míněno. Teprve doma v ústraní, poté co jsem se odstrojil, uchopil svůj pohlavní úd a doteky na citlivých místech jej dráždil a nutil vypustit semeno, vracel jsem se ke všemu, co se ve škole událo. Má fantazie mi představovala spolužačky, jak zcela nahé, s pokrčenýma, doširoka roztaženýma nohama se mi nabízejí a já se k ním blížím a každým okamžikem se chystám vnořit svůj tuhý úd do rozvírajícího se otvoru vprostřed jejich genitálu. Kochal jsem se tímto obrazem až do chvíle, kdy jsem ucítil první krátká škubnutí jako předzvěst nezvratně se blížící ejakulace a dokud vše neukončil mohutný stah doprovázený libým pocitem, při němž z ústí močové trubice prudce vystříkla bílá tekutina.

Jak z uvedeného je zřejmé, k skutku, k němuž mě spolužačky mínily vyprovokovat, v žádném případě jsem se nechystal. Ony však se mou netýkavostí nemínily nechat odradit. Daly hlavy dohromady a vymyslely plán, co se mnou provedou a jak mě zbaví panictví.

Stalo se tak jednoho dne někdy v půli června, když skončila hodina tělesné výchovy, kterou jsme s učitelem absolvovali venku na plovárně. Byla to poslední vyučovací hodina, do školy jsme se už nevraceli, a protože bylo horko, já, podobně jako všichni, kdo opouštěli plovárnu, jen v plavkách a s taškou plnou školních pomůcek a nadbytečného ošacení ubíral jsem se směrem k domovu. Stejnou cestu zkratkou po pěšině mezi poli měly i čtyři mé spolužačky. Šly v hloučku přede mnou a já byl tomu rád, protože jsem si mohl dobře prohlížet jejich spoře oděná těla. Až jsem se divil, že tentokrát mě nechávají na pokoji. Dívky stále o něčem se domlouvaly, chichotaly se a jenom občas některá z nich se nakrátko po mně otočila. Tak bylo, dokud jsme se nedostali k malému háječku, přes který stezka vedla. Sotvaže jsme vstoupili do stínu stromů, spolužačky zpomalily chůzi a rozestoupily se, takže po několika krocích jsem se dostal na jejich úroveň.

Tu znenadání se na mě vrhly. Věra s Alenou mě chytly každá za jednu ruku, Majka s Jiřinou ze mne strhly plavky, podrazily mi nohy, a všechny společně mě pak přitlačily k zemi. Dříve než jsem si uvědomil, co se děje, holky se postaraly o mé dokonalé znehybnění. První dvě mi zatížily ruce způsobem, že si na ně sedly, druhé dvě si vzaly na starost horní i dolní polovinu těla. Jiřina zády ke mně se mi usadila na prsou, Majka čelem proti ní zase plnou vahou spočívala na mých nohách.

Chviličku bylo úplné ticho. Mé přemožitelky musely nejdříve obhlédnout, co že to mám mezi nohama. Teprve potom se začaly smát.

"Ten má ale tkaničku," prohlásila jedna z nich.

Měla nepochybně pravdu. Nebylo tomu dlouho, co jsem opustil koupaliště, a předchozí pobyt v chladné vodě na objemu a velikosti mých genitálií sotva se mohl kladně projevit.

V poloze, v jaké zrovna jsem byl, měl jsem výhled zakrytý, a tak ani nevím, která z holek na obnažený úd první sáhla. Vnímal jsem jen lehký, nesmírně vzrušující dotek, když něčí prsty zakroužily po okraji předkožky a pak ji začaly stahovat dolů přes žalud.

Začal jsem protestovat. Hlasitě jsem je vyzýval, aby mě nechaly, avšak nebylo to nic platné.

"Počkej chvilku," odbyly mě holky, "nejdřív nám ještě ukážeš, kolik tam toho máš."

Nyní nemohl jsem pochybovat, že chtějí, abych před nimi vypustil semeno.

Přestože ve svých masturbačních fantaziích mnohokrát jsem si podobný obrázek vyvolal, nyní, když mé představy se neočekávaně splnily, necítil jsem se dobře. Vzdor příjemným vjemům, které vyvolávaly doteky dívčích rukou na mém pohlavním údu, pozice, v níž jsem se nacházel, připadala mi krajně nedůstojná. Zdálo se mi, že pohledy očí, které nezajímá nic vyjma mého přirození, do mě až bodají, a bylo mi to nepříjemné. Abych alespoň nějakým způsobem projevil nesouhlas a odpor, veškerou vůli jsem soustředil k potlačení vzrušení, které se mě již počalo zmocňovat. Musel jsem vynaložit nesmírné úsilí, abych vědomí odpoutal od dráždivé přítomnosti a zklidnil se vybavením neutrální scenérie. Poté s uspokojením jsem zaznamenal, že můj vzpínající se úd zvolna klesá a pomalu měkne.

Bohužel mnoho jsem si nepomohl. Holky moc dobře věděly, jak dosáhnou svého. Jiřina, která spolu s Majkou dosud mě vzrušovala pouze doteky a třením, trochu se nadzdvihla, rozepjala spodní díl plavek a stáhla si jej. Poté opět přisedla a znovu se o mě opřela. Tentokrát ale zaujala polohu, v níž svá intimní místa vystavila přímému pohledu mých očí.

Měl jsem před sebou zcela obnažená oslnivě bílá stehna a široké hýždě. Nejblíže, snad patnáct dvacet centimetrů nad obličejem mezi rozevřenými hýžděmi byla temněji zbarvená řiť, kolem níž rostly dlouhé hnědé chlupy. V těch místech byl jejich porost nepříliš hustý, ale pokračoval dál mezi nohy, kde mohutněl, a končil v oblasti podbřišku výrazným, zdánlivě skoro černým trojúhelníkem.

Blízko řitě nabízel se genitál. Přestože jeho ochlupení bylo bohatší, nebránilo pohledu vniknout do každého jeho zákoutí, do každého záhybu a každé skulinky. Dobře jsem proto mohl sledovat, jak z úzké škvíry mezi oběma velkými stydkými pysky vykukují jejich menší jmenovci. Malé stydké pysky byly tmavě růžové a jeden z nich byl o něco větší než druhý.

Poprvé v životě měl jsem na dosah skutečné ženské přirození a mohl se s ním podrobně seznámit. Avšak jakmile jedinečný výhled se mi naskytl a upoutal veškerou pozornost, dosavadní sebeovládání bylo totam. Nebylo ani zapotřebí, aby Jiřina musela hledat moje erogentní zóny a znovu se jich dotýkat, a já cítil, jak do pohlavního údu se v prudkých nárazech mohutně hrne krev.

"Koukejte, jak se mu to zvedá!" – "Už mu to roste, už se mu to zvětšuje a tuhne! – "To bude ale klacek!" nadšeně volaly holky, aby jedna druhou upozornila na průběh pro ně nanejvýš zajímavého děje.

Předtím nedokonale stažená předkožka sama sklouzla ze zvětšujícího se žaludu a uvolnila jej z příliš omezujícího objetí. Za okamžik nato celý pyj dokonale ztvrdl. Nyní trčel šikmo do výše a v rytmu udávaném tepem mého srdce se mírně zachvíval.

Škvírou, kterou ohraničovala Jiřinina stehna, její hluboce předkloněný trup a oba prsy snažící se opustit horní díl plavek, jsem viděl, jak ruce Jiřiny i Majky míří k mém pohlaví.

Majka se dotkla šourku, mírně ho sevřela a začala hníst jeho obsah. Pyj si vzala na starost Jiřina. Uchopila jej, stiskem na několika místech vyzkoušela, zda je náležitě pevný, a potom prsty jala se zvolna přejíždět po celé jeho délce. Bloudila všude po jeho povrchu, okamžik se zdržela v místech, kde na kůži se rýsovaly vystouplé žíly, pak zase jej obkroužila těsně pod žaludem.

Holky, které dosud jako živá závaží spočívaly na mých pažích, pozorně sledovaly, co obě jejich přítelkyně činí. Určitě litovaly, že se musí spokojit jenom s platonickou podívanou na mé ztopořené mužství, avšak bezprostředním dotekem potěšit se s ním nesmějí.

Opět se mé oči nasměrovaly k objektům, které přede mne Jiřina bezostyšně vystavila. Všiml jsem si, že řiť mé spolužačky není ani chvilku v klidu. Řitní otvor občas se stáhl, na okamžik zůstal pevně sevřený, pak jako by se mi nabízel, uvolnil se, trochu se vychlípil, poté se znovu stáhl a opět vyšpulil. Tak tomu bylo pořád znovu a dokola.

Viděl jsem také, že nejvýraznější součást Jiřinina genitálu, bohatě ochlupené velké stydké pysky, se začínají pomalinku rozestupovat. Malé stydké pysky totiž podobně jako můj topořící se úd zvětšovaly objem a dosavadní úkryt jim už nebyl dostatečný. V místě, kde se stýkaly, poté ukázala se malá zduřeninka, poštěváček. Ta se dále zvětšovala a mezi nyní už nápadně vystouplými malými stydkými pysky s nepravidelnými okraji se začal zřetelně rýsovat temný otvor.

Jiřina měla v oblasti sexu zkušeností mnohem víc, než jsem si doposavad myslel. Přesně věděla, kam má sáhnout, aby dotek působil co nejúčinněji Svých znalostí náležitě využívala a zakrátko mým pohlavním údem proběhlo první škubnutí. Naznačovalo, že jen málo schází, aby došlo k výronu semene. Vnímal jsem rostoucí napětí, které je krásné tím, že slibuje brzy pominout a současně přinést jedinečnou úlevu a pocit nesmírné, intenzívní rozkoše.

K vyvrcholení ale nedošlo. Jiřina mi sahala nejen na ztopořený úd, ale společně s Majkou se též dotýkala varlat, lehce je mnula a nutila k zvýšené produkci spermií a současně tak přesně sledovala intenzitu mého pohlavního vzrušení. Bylo to důležité, protože moje spolužačka se k cíli nemínila dostat přímou cestou. Vždycky kratičký okamžik před tím, než bych si toužebně očekávaným výstřikem mohl ulevit, doteky ustaly. Jiřininy prsty obemkly pyj v místě pod žaludem a silně ho stiskly. Vzápětí se oddálily a kontakt mezi mým pohlavním údem a hebkou pokožkou Jiřininy ruky se na chvíli přerušil. Teprve poté, když v šourku stažená varlata se poněkud uvolnila, Jiřina znovu uchopila úd a na citlivých místech jej začala dráždit. Předtím ještě hrstí trávy vždy očistila povrch žaludu od bezbarvé lesknoucí se tekutiny, která nedlouho před výronem ejakulátu, jehož množství si holky chtěly přesně zjistit, z ústí močové trubice samovolně vytéká.

Takto učinila několikrát za sebou a moje neuspokojená touha zbavit se semene nabývala úžasné intenzity. Napadlo mě, že vzdor neobyčejnému umění mé spolužačky bych si třeba mohl pomoci sám. Vší silou jsem napnul svalstvo pohlavního údu a tímto způsobem mínil jsem zvýšit účinnost mechanického dráždění. Doufal jsem, že vyvinu-li náležité úsilí, podaří se mi dosáhnout hranice, za níž se rozbíhá už ničím nezadržitelný proces, kdy z varlat jsou vypuzovány připravené spermie, mísí se s produktem předstrojné žlázy a poté vzniklá tekutina mocným stahem okolního svalstva je puzena ven. Jiřina však můj úskok okamžitě prohlédla. Jakmile v údu zaznamenala pnutí, hned jej přestala hladit a čekala, dokud mimořádné úsilí mě neunaví a nebudu nucen se uvolnit.

Tu ale pojednou jsem zjistil, že ruka dráždící můj pohlavní úd se pohybuje v jiném rytmu. Jiřina začala prudce a rychle dýchat a celé její tělo se roztřáslo jako v horečce. Hned poté v nyní již doširoka rozevřené vagíně se ukázala vlhkost.

Cítil jsem, jak znovu, jako již po několikáté, se blíží vyvrcholení a mimoděk jsem se hrozil, že opět svou touhu nebudu moci uspokojit. K mému překvapení tentokrát však Jiřininy prsty neustaly v dráždění už skoro jako kámen ztvrdlého údu. Naopak ještě rychleji po něm přejížděly a intenzivněji jej laskaly. Ze spodu dotkly se míst, kde žalud přechází v pyj. V ten okamžik žalud dokonale ztuhl, až to zabolelo, a vlna nesmírné slasti zahltila vědomí. Nato zkroutila mě křeč orgasmu, donutila vydat jakýsi neartikulovaný zvuk a semeno v mocném výstřiku poprvé opustilo otvor na špičce penisu. Vzápětí vytrysklo podruhé, potřetí – – –

Sotvaže jsem začal stříkat, také Majka cosi zvolala. Ale vůbec jsem jí nerozuměl, jen jsem zahlédl, jak opouští své místo, vztyčuje se a oběma rukama si otírá z očí a obličeje stékající bílou tekutinu.

Jestliže výron semene mě příjemně uvolnil, pak na mou spolužačku ejakulace zapůsobila právě opačně. Jiřina nejdříve strnula, nato křečovitě sevřela dosud mocně stříkající úd, vsunula jej do úst, a naznačujíc kopulační pohyby, začala prudce škubat spodní částí trupu. Tloukla zadkem, polykala řinoucí se semeno a táhle sténala. Posléze i ona se uklidnila. Zůstala na mě ležet bez hnutí. Měknoucí pyj však nadále svírala v ústech a vlhkým, zvláštně vonícím genitálem se mi dotýkala obličeje.

Domníval jsem se, že tímto je soulož u konce, ale nebyla to pravda. Jiřina mi mínila dopřát pouze malý oddech. Zakrátko jsem ucítil, jak mého údu se znovu dotýká její jazyk. Zprvu velice pomalu sem tam přejížděl po jeho povrchu, poté se zastavil a obkroužil jej vícekrát těsně pod žaludem v oblasti, kde se nacházel citlivý okraj shrnuté předkožky. Pod dráždivými doteky začal se můj pyj opět nalévat a tuhnout.

Jiřina svým mrštným jazýčkem si vybírala ta nejchoulostivější místa a vůbec jí nevadilo, že topořící se úd zabírá stále větší objem, tlačí se jí do krku a rozevírá čelisti. Jako by se nemohla dočkat nového přídělu semene, obemkla zvětšený žalud rty a náruživě začala ho vysávat.

Ostatní holky, Majka, která se již stačila očistit, i Věra s Alenou jen zvědavě přihlížely. Poslední dvě, aby měly lepší výhled, se posunuly stranou a uvolnily mé paže. Proto, když moje vzrušení se blížilo vrcholu a současně Jiřinino tělo znovu se začalo třást a naznačovat rytmické kopulační pohyby, bez překážek mohl jsem obejmout její zadek, pevně uchopit obě hýždě, přičemž konečky prstů se mírně zabořily do vyšpuleného řitního otvoru. Přitiskl jsem obličej k Jiřinině genitálu a ústy hledal místo, jehož laskání ženy mívají nejvíc v oblibě. Našel jsem je hned, ještě dříve, než mým údem proběhly první záškuby. Poštěváček mé spolužačky byl již náležitě zduřelý a mezi výrazně naběhlými malými stydkými pysky zřetelně vyčníval. Sotvaže jsem jej stiskl rty a několikrát přejel po něm jazykem, ještě více narostl a ztuhl. Jiřina začala opět sténat, prudčeji přirážet a já stěží jsem ji udržel.

Pak nám to přišlo oběma najednou. Vzrušení dosáhlo vrcholu, pohlavní úd opět nakrátko až bolestivě ztvrdl a vzápětí mocnými střiky vypouštěl semeno. Jiřina v tom okamžiku se prohnula jak luk, chvějíc se, strnula v této nepřirozené pozici, sípavě zhluboka dýchala a hltala prýštící hustému mléku podobnou tekutinu. Já dosud v ústech svíral a intenzívně jí dráždil poštěváček. Přitom jsem cítil, jak po obličeji mi stéká sekret vylučovaný její vagínou.

Když konečně opravdu bylo po všem, první, kdo se vzpamatoval, byla Jiřina. Natáhla na sebe plavky a mě vyzvala:" Koukej se taky obléknout!" Teprve potom si všimla, jak díky jejímu vlhkému orgasmu vypadám, a řekla: "Bude asi nejlíp, když se vrátíme a ještě jednou vlezeme do vody."

Cestou zpátky ke koupališti se už holky nesmály. Jiřina uznale prohlásila, že prý jsem obstál a že mě v roli milence opět ráda uvidí. Navrhla, abych příští sobotu odpoledne se ukázal u ní doma. "Něco spolu zase můžeme podniknout," řekla a totéž zopakovala i svým kamarádkám. Stejně jako ony nenechal jsem se přemlouvat. Vyhlídka na půlden plný sexuálních hrátek byla lákavá.

Mohu předem prohlásit, že jsem udělal dobře a svého rozhodnutí že jsem nelitoval.


Autor rudolf18 1.7.2006
Povídky od autora: rudolf18
přečtena: 41154 x
Průměrná známka: 2.42 dvě po 192 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

Moje spolužačky a já I.
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist