EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - Začalo to knihou

Úvod » Teens » Začalo to knihou

Komentáře (1) | Doporučit | Tisknout | 1356


Začalo to knihouI.

Již od dětství ráda čtu. Doma máme spoustu knih a mohu říci, že většinu jsem do svých necelých patnacti let přečetla. Několik let již chodím do městské knihovny a poslední dobou si již vybírám z oddělení pro dospělé. Nedávno jsem narazila na zajímavou knihu, týkající se lidského těla. Seděla jsem v rohu knihovny u stolku, listovala v ní a dychtivě si prohlížela obrázky, které mě zaujaly. Byly na nich zobrazeny různé části mužského a ženského těla. Dosud jsem se neprohlížela tak podrobně, abych si všimla detailů o nichž se zde psalo. Toužila jsem si tuto knihu půjčit domů, ale styděla jsem se před knihovníkem. Až po několikáté návštěvě seděla za stolkem stará paní, která jej zastupovala. Sebrala jsem všechnu odvahu a celá červená přistoupila k jejímu stolku s touto a dalšími knihami na půjčení. Ani nevím jak, ale stála jsem na chodníku a již jsem běžela domů.
Celý večer jsem strávila nad stránkami a následující den po příchodu ze školy, po krátkém listování, jsem propadla zvědavosti, svlékla se a u zrcadla porovnávala své tělo s obrázky. Když jsem v sedě rozevřela stehna, naskytl se mi opravdu v zrcadle podobný pohled jako náčrtek v knize. Začala jsem podrobně zkoumat svou lasturku, lemovanou řídkými světlými chloupky, záhyb po záhybu. Náhle jsem ucítila na prstech vlhko a na židly se objevily lepkavé divně vonící kapičky. Vyskočila jsem, oblékla se, uklidila v místnosti a věnovala se učení.
Celý večer i následující den ještě ve škole jsem ale musela myslet na svůj odpolední prožitek. Po příchodu domů jsem celá rozechvělá shodila ze sebe šaty a s rozhodnutím přijít celé věci na kloub, opět jsem začala prsty probírat jemné chloupky a štěrbinku. Náhle se opět objevila vlhkost, která sílila tím víc, čím jsem prsty probírala svou mušličku. Ucítila jsem i onu známou vůni ze včerejška a v těle jsem ucítila divné chvění. Musela jsem přestat a při pohledu do zrcadla jsem uviděla podivný výstupek na okraji mé štěrbinky, který se podobal velké fazoli, byl světlý a mírně se leskl. Opatrně jsem jej uchopila mezi prsty a mírně ho pohladila. To na mě dolehla taková závrať, že kdybych neseděla, tak asi upadnu. Něco mě nutilo onu fazolku znovu hladit, až se mně začala točit hlava, v uších jsem slyšela šumění, kolena se mně rozklepaly a z mé jeskyňky začal vytékat potůček oné lepkavé tekutiny. Nevěděla jsem sice, co se to se mnou stalo, ale cítila jsem se báječně. Následující den jsem se s tímto zážitkem svěřila Hance, stejně staré kamarádce, bydlící v našem domě. Ukázala jsem jí onu knihu a posléze jsme se obě svlékly a prohlížely se. Hanka měla prsa větší než já, skoro jak dospělá ženská. Její klín byl pokrytý rezavým kožíškem. Hanka rozevřela nohy a já uviděla její lasturku, která měla tmavočervenou barvu a byla lemovaná řídkými chloupky. Zasunula jsem jí do štěrbinky prst a ucítila jsem známou vlhkost a vůni, kterou vydávala její pička. Několikrát jsem projela mezi jejími záhyby a v tom na mě vykoukl malý hrášek světlé barvy. S potěšením jsem konstatovala, že já mám daleko větší. Začala jsem kroužit prstem kolem něj a náhle Hanka celá rudá od vzrušení hlasitě zavzdychala a už z ní vytékal voňavý pramének. Mačkala si při tom prsa a bradavky měla vztyčené, jako by chodila v chladnu. Potom se sehla ke mně a podobným způsobem si začala hrát s mojí buchtičkou. Cítila jsem známé brnění v těle a zkusila jsem si také třít prsa. Byla jsem překvapená, jak náhle byly citlivé moje bradavky, které trčely na tmavých, naběhlých dvorcích. V tom se dostavila ona slastná slabost a když jsem se vzpamatovala, měla jsem i já štěrbinku úplně mokrou. Usoudily jsme, že to asi tak má být. Protože jsme ale nevěděly, jak si vysvětlit prožité chvilky, začaly jsme studovat mou knihu. Tam už ale nic takového nebylo. Hanka zklamaně odešla domů a ještě než přišli naši, rychle jsem prohlédla mámin noční stolek, zda tam nebude něco, co by mně objasnilo tuto záhadu. Nenašla jsem nic a v tátově stolku kromě několika krabiček také nic. Zvědavě jsem rozbalila jednu krabičku a uvnitř byl nafukovací balónek. Snad si táta před spaním nenafukuje balónky. Rychle jsem to uklidila a už si na to ani nevzpomněla.
Asi za dva dny na mě čekala Hanka na chodbě. Vtlačila mě k nim do bytu a ukázala několik časopisů, které našla v psacím stolu jejich táty. Byly tam obrázky, na nichž se milovali nejen muži a ženy, ale i ženy mezi sebou a používaly k tomu různé svíčkám podobné předměty, které si zasunovaly do svých jeskyněk. Prohlížely jsme si časopisy a já si nemohla pomoci, ale něco mě nutilo zastrčil ruku pod sukni a hladit si svou broskvičku. Hance trčely bradavky na prsou přes halenku jako dvě anténky a občas si je také pohladila. Kalhotky jsem měla úplně promočené a šířila se z nich známá, opojná vůně, ale já nemohla přestat. Když jsem znovu zvedla oči, uviděla jsem Hanku, která měla vyhrnutou sukýnku, odhrnuté kalhotky a se zavřenýma očima si projížděla mušličku, jen to mlaskalo. Náhle začala zrychlovat a současně hlasitě vzdychat. To už i mě vjeli prsty mezi závojíčky a docházela na mě slabost při níž jsme se nemohla ubránit zasténání a rovněž z mé lasturky vytékala voňavá šťáva, která ulpívala na prstech, židli a vsakovala do poodhrnutých už i tak mokrých kalhotek. Zkusila jsem olíznout prsty a byla jsem překvapená příjemnou chutí. Zvědavě jsem se překlonila k Hance, přidržela stranou její kalhotky a zlehka zajela jazykem mezi její lupínky. Tekutina, která z ní prýštila byla podobné vůně i chuti jako moje. Odvážně jsem začala pronikat jazykem dovnitř, přičemž sílil proud, který vytékal ven. Hanka náhle znovu zasténala, přimáčkla svou mokrou kočičku na můj obličej a já nestačila polykat všechnu tu vláhu, která z ní prýštila. Když se uklidnila, ochutnala podobným způsobem mou mušličku a rovněž olízala všechny mé šťávy. Byly jsme tak vzrušené, že jsme chtěly vyzkoušet, jaké to je mít v těle nějaký cizí předmět. Hanka podala dvě svíčky, které měli pro případ vypnutí elektřiny ve skříni a zkoušely jsme si je zasunout dovnitř. Nejprve se to dařilo, ale po kousku jsem myslela, že už jsem na dně, protože dál to nešlo. Prstem jsem se ale dosáhla mnohem dál. Znovu jsem zasunula svíčku mezi lupínky a pomalu jsem přitlačila a současně mírně pootáčela. Náhle ve mně něco povolilo a svíčka vjela skoro celá dovnitř. Ucítila jsem při tom slabou bolest, která ale ihned ustoupila. Začala jsem pohybovat svíčkou tam a zpět a zanedlouho se dostavila známá slabost, nyní ovšem daleko intenzivnější. Když jsem sama se sebou skončila, zpozorovala jsem Hanku, která se stále jenom lechtala se svíčkou mezi lupínky na povrchu své pičky. Beze slov jsem od ní vzala svíčku a podobnými pohyby jako mně jsem ji zasunula svíčku dovnitř. Hanka bolestivě zasténala a na svíčce se objevilo několik kapek krve. Měla jsem strach, že jsem jí ublížila, proto jsem přestala, ale to mě již Hanka chytla za ruku a sama si začala protahovat jeskyňku, až se i u ní dostavila slastná závrať.
Ještě dlouhou dobu jsme si takto hrávaly, než jsme se dozvěděly, co se vlastně tenkrát stalo a proč nám toto hraní přináší tolik rozkoše.

II.

Hrávaly jsme si s Hankou dlouhou dobu sami dvě, objevily jsme spoustu způsobů, jak si ještě zvyšovat rozkoš. Stalo se občas, že některá jsme neměly čas a potom jsem si ve svých volných chvílích dráždila sama svou kočičku, až do dosažení rozkoše.
Jedenkrát jsem opět sama ve svém pokojíku ulehla na postel a přes kalhotky jsem si hladila broskvičku, až pěkně pustila šťávu a začala vydávat své osobité aroma. Shodila jsem ze sebe oblečení a s mírně roztaženýma nohama pokračovala v zábavě. V tom vzrušení jsem si neuvědomila, že zůstaly pootevřené dveře, kterými náhle vešel táta, který byl doma na nemocenské. "To se podívejme na tu naši malou kurvičku, jak si honí pičku" pronesl tiše a zavřel za sebou dveře. Leknutím jsem se nemohla ani hnout. Přistoupil ke mně, stáhl si kalhoty a před obličejem se mně ocitl jeho velký úd. Mužské pohlaví jsem ve skutečnosti ještě neviděla a proto jsem upřeně hleděla na velkou fialovou hlavičku, která korunovala světlý, žilnatý kolek asi šest centimetrů v průměru a skoro dvacet centimetrů délky. Dole se pohupoval pytlík. Jemně jsem uchopila pytlík a druhou rukou se dotkla hlavičky. To už se přibližoval k mým ústům. Jazykem jsem několikrát olízla hlavičku a posléze ji uchopila mezi rty. Táta zatlačil a už jsem měla kus jeho pohlaví v ústech. Koutky se mně našponovaly k prasknutí a sotva jsem stačila dýchat. Táta začal zlehka pohybovat svou pánví a jeho kolík pravidelně zajížděl až do mého krku. Náhle v něm začalo pulzovat a do mých úst proudilo něco horkého, mírně slaného. Po počátečním leknutí jsem větší část spolkla, zbytek mně vytékal koutky ven na bradu. Když tátův úd opustil má ústa, rychle jsem se podívala na tekutinu, která vytékala po mém obličeji. Byla bílá a lepkavá. To už se táta sehnul k mému vlhkému klínu a jazykem začal vnikat do mé štěrbinky. Cítila jsem jeho horký dech a rty, které uchopily můj vztyčený poštěváček a jemně jej potahovaly. Současně projel jedním prstem mé lupínky a začal jím vnikat do mého zadečku. Byla jsem na pokraji šílenství, proudy lávy ze mě přímo tryskaly a náhle jsem pocítila závrať a prudké uvolnění. S hlasitými výkřiky jsem se uvolnila. Táta však nepřestával a jeho jazyk a rty ze mě vysávaly všechnu mízu. Potom se přesunul mezi mé vlhké stehna a pomalu začal zasunovat svůj kolík do mé mokré pičky. Bez problémů vnikl dovnitř a tam bušil až do mého dna. Poprvé jsem měla uvnitř opravdový mužský čurák. Snažila jsem mu pohyby pomáhat. Své nohy jsem ovinula kolem jeho boků a vychutnávala tlak jeho přirození do mé kundy, která jím byla zcela vyplněná. Tak jsem dospěla k opravdovému orgasmu, při kterém jsem myslela, že snad omdlím. zcela bez vlády jsem cítila, že jeho úd vyklouzl ven a na bříško mně vystřikovala bílá, pěnivá láva, kterou jsem si roztírala po mých prsech a část olizovala jazykem. Když jsme se poněkud uklidnili, zeptal se táta, kdy jsem přišla o panenství. Vyprávěla jsem mu, jak si s Hankou hráváme. Jen mu zajiskřily oči a dál už neříkal nic.
Následující den k nám přišla Hanka. Neměla jsem moc chuti něco začínat, protože táta byl stále ještě doma, ale Hanka mě svými doteky tak vzrušila, že jsem neodolala a začaly jsme se líbat a svlékat. Po krátké chvíli mazlení vstoupil do pokoje opět náš táta, tentokrát již jen v županu z něhož trčel jeho velký šulín. Hanka se tak lekle, že nemohla ani mluvit, jen s vytřeštěnýma očima hleděla na jeho nástroj. Táta přistoupil k nám, a začal Hanku hladit po prsou a přejel i její mušličku. Chvíli se nic nedělo, ale potom si táta lehl na záda, mě si posadil na klín, až se jeho kolík dotýkal mé vlhké lasturky a Hanku si posadil na prsa, aby dosáhl jazykem na její jeskyňku. Já si nasadila jeho naběhlý žalud na kraj, mezi lupínky a pomalu jsem dosedala, až po jeho pytlík. Byla to rozkoš, cítit jeho klacek tak hluboko ve svém těle. Začala jsem jezdit nahoru a dolů, čím dál prudčeji a vychutnávala okamžiky, kdy se dno mé kundy prohýbalo pod tlakem jeho čuráku. Cítila jsem neobyčejnou slast a proudy lávy ze mě vytékaly na tátův podbřišek a máčely jeho pytlík. Orgasmus jsem zažívala současně s Hankou, která vypustila svou mízu do tátových otevřených úst. Malátně jsem se odvalila bokem a všimla jsem si obrovské skvrny, která pod námi zůstala. To už táta posunul Hanku na mé místo a ta začala stejným způsobem jako já pojíždět na tátově kolíku. Nyní jsem mohla zblízka pozorovat, jak její pička objímá tátův klacek, který se leskl množstvím vytékající Hančiny šťávy. Ta se opět začala prohýbat a s hlasitými výkřiky se ještě zvýšilo množství vlhkosti, které bylo na posleli. Vtom táta vytrhl šulína z Hančiny rozčvachtané kundy a začal stříkat své semeno. Rychle jsme se obě sklonily a snažily se každá co nejvíce zachytit do úst.
Časem jsem pochopila účel a použití oněch balónků, které jsem kdysi našla v tátově nočním stolku. To už se k našim hrátkám přidala i máma, které jsme ovšem o Hance nic neřekli.

III.

Uběhla delší doba a naše rodinné sexuální hrátky mě tak zachutnaly, že jsem prakticky denně požadovala po otci další a další ukojení mých vášní. Pochopitelně táta mému mladickému elánu přestával stačit a nakonec došlo k tomu, že jsem začala sama vyhledávat nahodilé milence a následovala mě pověst nymfomanky a hlavně kurvy. Zpočátku mě to vadilo, ale nakonec jsem si řekla proč ne a zařídila si z mé nutnosti celkem výnosný obchod. Protože od mých prvních sexuálních praktik uplynul již nějaký ten rok, vyrostla ze mě celkem pohledná blondýna s pevnými čtyřkami, štíhlým pasem, pěknou buchtičkou, která byla porostlá světlými chloupky a dlouhýma nohama, kde mezi stehny byla na dlaň mezera. Tvrdé chloupky na své broskvičce jsem měla sestříhané do úzkého proužku a zbytek jsem si pravidelně holila, aby vynikly mé malé pysky, které byly mnohem větší než jejich velké jmenovkyně a při vzrušení se na nich vždy třpytily kapičky rosy. Také můj poštěvák, velikosti velké fazole se pěkně vyjímal, jak trčel pod Venušiným pahorkem. Z celého mého těla dýchala erotika a o zákazníky jsem neměla nouzi.
Můj nejfantastičtější zážitek z této doby je, když jsem potkala jednoho valutového cizince tmavší pleti. Jeho jemné ruce bystře bloudily po mém těle a pomalu mě zbavovaly oblečení. Rovněž já jej pomalu svlékala a když jsem stáhla jeho slipy, vyskočil proti mně jeho tmavý, žilnatý a pevně stojící čurák. Byla to kláda možná 7 centimetrů v průměru a snad téměř 30 centimetrů délky. Když jsem jej chytila oběma rukama, zbýval ještě pěkný kus pro má ústa. Nejprve jsem jej takto vzrušoval a když jsem cítila, že je má kundy dostatečně připravená, pomalu jsem jej pustila do sebe. Bylo to něco úžasného, dosud nepoznaného, když mě vyplnil celou mou jeskyňku jeho klacek a cítila jsem, že ještě kus zůstal venku. Ležela jsem na zádech, nohy na jeho ramenou a cítila jsem, jak mě přímo naráží na svůj kůl. Dno mé kundy se prohýbalo k prasknutí a stěny těsně objímaly jeho čurák. Byla jsem jako v extázi a první orgasmus na sebe nedal dlouho čekat. S výkřiky jsem silně přirážela proti jeho pohybům, ale veškerou bolest dalece překryla slast s této soulože. Když jsem prošla již několika orgasmy a moje piča byla doslova jako bažina, otočil mě muž do kleku, lehce mně jej zasunul zezadu a prstem začal masírovat prdelku. Neustále nabíral mazání prsty na mé kundě a zasunoval nejprve jeden, potom dva i tři prsty do mé zadní dírky. Když byla tato dostatečně mokrá a roztažená, začal do ní zasunovat svou kládu. Žalud ještě pronikl, ale dál to nešlo. On však nepřestával tlačit a já s bolestivým křikem se snažila uhýbat. Držel mě však pevně za boky a stále víc tlačil, až náhle má prdel povolila a jeho čurák byl uvnitř. Potom se pomalu začal pohybovat a prsty neustále mazal mou zadní díru. Já si rukou honila piču a opět se mně podařilo překonat bolest a s výkřiky slasti zažít svůj první orgasmus při šoustání do prdelky. Rovněž on se začal prudce prohýbat a jeho sperma naplnilo má střeva, jako by mně dal klystýr. Když ze mě jeho povadlý čurák vyklouzl a semeno vyteklo na postel a mé nohy, otočila jsem se k zrcadlu, kde jsem spatřila svou prdel, která nyní vypadala jako vlakový tunel. Je pravda, že jsem po této souloži měla na týden pokoj a na stolici jsem chodila s největší opatrností, protože mě piča i prdel pálily od té obrovské klády, ale na druhou stranu jsem se utěšovala skutečností, že něco takového nepotká člověka mnohokrát za život.


Autor Marcus 30.7.2006
Povídky od autora: Marcus
přečtena: 31568 x
Průměrná známka: 2.63 tři po 182 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

Začalo to knihou
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist