EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - Když mě bylo 7let - 2.

Úvod » Teens » Když mě bylo 7let - 2.

Komentáře (4) | Doporučit | Tisknout | 1987


Když mě bylo 7let - 2.vždycky o prázdninách nám d?da postavil na zahrad? velký stan a tak jsme tam mohly spole?n? a nerušen? s bratrancem i sest?enicí r?zn? dovád?t a hrát si i naše tajné sprosté hry.tehdá jsme si nejrad?ji hráli hru na doktory.bratranec hanuš který byl z nás nejstarší m?l v té dob? 9let a tak jsme ho musely poslouchat co ?ekl.nejrad?ji byl samoz?ejm? doktor který nás jako ješt? sedmileté pacientky dlouho nahaté ve stanu a n?kdy i mimo n?j vyšet?oval.stan byl uvnit? rozd?len na p?edsí?ku a na levý bo?ní pokojík a na pravý stejn? velký.pravý pokojík sloužil jako vyšet?ovna-ordinace kde jsme se sest?enicí na výkres pastelkami namalovaly ?ervený k?ížek a p?išpendlily na stan.náš doktor hanuš m?l vždycky na sob? bílé tílko a vždycky tam už sed?l u stolku a jeho kuf?ík s nástroji i medicíny m?l už na n?m rozložené.m?l tam fášek náplasti injek?ní st?íka?ku bez jehli do které si natahoval vodu kterou m?l v kádince a všechno možné.vypadalo to fakt jako u opravdického pana doktora.my jako pacientky jsme vždycky p?išly do p?edsí?ky tedy jako do ?ekárny a tam si sedly na židli?ky a jako ?ekaly na p?íjem.trošku jsme se bály s ?ím novým nás zase doktor p?ekvapí bylo to zvláštní vzrušení že i tehdá už v tak malém v?ku nás to ob? tak divn? rozrušovalo až nám z toho dírky svrb?ly.dob?e sme v?d?ly že se budeme muset celé svléknout a to úpln? do nahata a nechat se od n?j osahávat všude kde bude chtít.a tak sme se už vžily do role pacientek a d?laly jsme že m? bolelo b?icho a sest?enice že má asi zlomenou nohu.doktor p?išel a ?ekl že se máme jít p?ipravit ob? do levého pokoje tedy do p?ípravny a to tak že se tam máme svléknout jenom do kalhotek a že si pro nás p?ijde.zašly jsme tedy tam a tiše si každá svlékla svou sukni?ku a tílko a netrp?liv? tam ?ekaly co zase bude.netrvalo to nikdy ani moc dlouho a hanuš nakouknul do p?ípravny jestli už jsme svle?ené a jak uvid?l že už ano tak nás zavolal: tak poj?te dále a nebojte se já vás neukousnu.tak co vás trápí?nejd?íve t?eba vy ukázal na m? a zeptal se:jak pak se jmenujete??ekla sem: katka.
Co vás trápí katko??ekla sem:pobolívá m? b?icho.
Tak si stoupn?te rovn? ?elem ke mn? a? se na vás m?žu podívat.jak jsem si tak stoupla tak m? rukama docela siln? proma?kával b?icho až to chvilkami bolelo.on na to co je?nevr?te sebou nebo vás neuzdravím.potom m? trošku stáhnul kalhotky t?sn? nad broskvi?ku a zase prohmatával ješt? níže.potom ale ?ekl že m? musí vyšet?it i dole pod b?ichem a že je to nutné abych si svlékla úpln? své kalhotky.ud?lala jsme tak jak ?ekl ale trošku jsem se p?ece jenom zastyd?la a trošku z?ervenala.pak vzal masti?ku(niveu)a nanesl ji na špejlku od led?áka na to m? rukama roztáhnul od sebe nohy prý aby vid?l jestli nemám nemocnou pindu jak jsem tak stála s roztaženýma nohama tak m? tou špejlou s masti?kou protahoval v rozkroku sem a tam a to od prdelky až k p?ední dírce až sem ji m?la celou z?ervenalou a podrážd?nou.a když se m? dotknul toho hrbolku na buchti?ce tak sem tam cítila jako že se asi po??rám.ale chvilkami to p?kn? chladilo a n?kdy zase dost lochtalo až sem z té mé holé pi?ky necht?n? ucvrkávala a cukala sebou hlavn? když m? p?ejel tím d?ívkem ten m?j vystoupnutý hrbolek.doktor m? ale ?íkal abych sebou nevr?ela jako šídlo a že jinak m? bude bolet b?icho po?ád a že m? bude muset asi dát více injekcí do prdelky.injek?ní st?íka?ku m?l sice bez jehli?ky to sem v?d?la ale m?l v ruce špendlík kterým m? vždycky prudce bodl do prcky až m? to vždy strašn? zabolelo a pak u toho st?íka?kou vyšplíchnul obsah medicíny(vody)na ta píchnutá míste?ka což už akorát p?íjemn? stud?lo.pak vzal hadi?ku a cht?l ji zastr?it do mého zade?ku což sem necht?la nikdy dovolit ale on ?ekl že ho musím poslouchat a že jinak m? bude muset dát moc asi 10 injekcí.p?i p?edstav? že m? bude píchat a bodat špendlíkem do mé nahaté prciny jsem tedy svolila a ?ekla že ale jenom na krají?ek.on ?ekl že to nebude v?bec bolet a ješt? jednou m? promazal tou špejlkou na kterou nanesl ješt? tu masti?ku(niveu).pak m? ?ekl že si mám kleknout a dát lokty na zem a co nejvíce vyšpulit svoji nahatou prcku.jak sem tak u?inila ucítila sem že do m? vjíždí hadi?ka a na druhém konci m?l balonek který rukou poma?kával až sem cítila v zade?ku strašné mokro.?íkal že m? tam pumpuje vodu.jak m? to takhle ud?lal myslela sem že se asi po kakám a nemohla sem to skoro ani vydržet jak se m? moc cht?lo.podložil pode m? misku a ?ekl a? to vypustím.?upla si a ani ne moc jsem zatla?ila a vyst?íklo to ze m? jako gejzír! prost? sem ??rala proudem ale z mé prcky.byla to zvláštní úleva až hanba protože sem u toho i prcala a když sem vid?la jak se oba na m? smíchem tvá?ily tak sem cht?la utéct ale bylo to nakonec docela p?íjemné hlavn? to napl?ování tou vodou jak ma?kal ten balonek a pak zase ta st?íkající úleva.takhle m? to ud?lal asi 3x po sob? a pak to moje ??rání prckou m?lo barvu už jenom jako ?istá voda.potom ?ekl abych si sedla na místo sest?enice a že už m? b?icho nebude bolet já ?ekla že už m? nic nebolí a tak byla na ?ad? ona a zase já se dívala co a jak ji bude vyšet?ovat a lé?it.zeptal se ji stejn? jako m? jak se jmenuje?ona že ver?a.copak ti trápí verunko??ekla že má zlomenou nohu když bruslila a spadla což byla pravda byla trošku od?ená na kolen?.doktor ?ekl že si musí také svléknout ga?ky a že bude muset dostat do prcky injekci.injekce se sest?enice bála nejvíce.když ji hanuš bodl špendlíkem do prcky tak zapišt?la jako by ji na nože braly až sem se bála že by se mohl p?ijít podívat d?da co to tam vyvádíme že pištíme.potom ji nalil vodi?ku na koleno a omotal ji ho fá?kem.pak ji také rukama roztáhnul nohy a foukal ji na její holou pi?ku asi tak z p?ti centimetr? a ?íkal že to p?estane za chvilku bolet když ji tam bude foukat a pak ?íkal že zlomená noha to není a je to jenom naražené.potom vzal alpu-francovku a namazal ji kotník a pak taky i její prdelku prý jako dezinfekci po injekci.pak ?ekl hotovo a že máme p?ijít zítra ob? dv? na kontrolu a že se m?žeme jít do p?ípravny obléknout.ale ga?ky že nemáme do zít?ka nosit a že nám je vrátí až zítra po ob?d?.a tak jsme opravdu po celý zbytek dne b?haly bez ga?ek jenom v naších krátkých sukénkách.tehdá nám to v?bec nijak zvláštní nep?ipadalo.tyto hry už moc nehrajeme jen n?kdy a to spíše i s jinými kluky a to t?eba na vadí nevadí.te?ka ale rad?ji spíše pozorujeme kluky jak si n?kde v ruce prohání své nab?hlé šuldy.te?ka už je hanušovi 15 a já vid?la že ho už má chlupatého a velkého jako okurku!katka.
kdo chce m?že mi zase napsat co chce na m?j email:deck@seznam.cz


Autor HAKIO 23.4.2007
Povídky od autora: HAKIO
přečtena: 38211 x
Průměrná známka: 2.72 tři po 247 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

Když mě bylo 7let - 2.
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist