EROTICKÉ POVÍDKY

Erotické povídky povídka - Malování

Úvod » Klasika » Malování

Komentáře (0) | Doporučit | Tisknout | 628


MalováníByla jsem unavená a trochu naštvaná z práce, na milování ani pomyšlení. Jen jsem se těšila na knížku, která mì na chvíli přenese do jiného světa. Když jsem po vykoupání zalézala do postele, nedovolil jsi mi obléknout se. Jemně ale důrazně jsi mě donutil lehnout si na břicho. Rezignovaně jsem poslechla, ale stejně jsem si tu knihu vzala. Než jsem se stačila začíst, ucítila jsem na zádech něco jemného a trochu studivého. Nedovolil jsi mi otočit se a podívat. Bylo to moc příjemné. Poznala jsem pouze, že mi něco maluješ na záda, ale nerozeznala co. Text v knize jsem přestala vnímat a tak jsem ji odložila a uvolněně si lehla. Sedl sis na má stehna a pokrýval nějakými obrazci moji šíji, lopatky, celá záda i hýždě. Zajel jsi až do rýh pod nimi, trochu i na stehna. Nebyla jsem vzrušená, jen příjemně ukonejšená a vlastně jsem chvílemi podřimovala. Myslela jsem, že mě spící přikryješ a sám se také uložíš ke spánku. Že jsi odložil tajuplný předmět jsem už nevnímala. Probraly mě až Tvoje ruce, které mi rozevíraly polokoule. Cítila jsem Tvůj pohled, který zkoumal vstup do třinácté komnaty. Když ses natáhl pro lubrikační krém, ospalost byla ta tam. Jemně jsi mi navlhčeným prstem kroužil kolem zapovězeného otvoru. Na stehnech jsem ucítila Tvoje vlhké vzrušení. Začalo mi pulsovat v hlavě. Kroužení se stávalo intenzivnějším a pak jsi mi do dírky jemně vsunul prst. První dojem nebyl příjemný, ale už nekonečné pomalé vytažení mě silně vzrušilo. Cítil jsi, že reaguji a zopakoval jsi to.

S každým pohybem se mi sevřela zatím opuštěná lasturka. Asi po deseti minutách si změnil plány. Do již vlhké jeskyòky jsi zasunul svého kamaráda. Stále jsi mi sedìl na stehnech a rukama mi hladil záda a mnul zadek. Už jsem byla úplnì vzhùru a vychutnávala tìsnost spojení. Ani ses nemusel moc pohybovat, vlastnì jsi jen svaly ovládal zvedání pyje a i to mnì pøivodilo další vlny vzrušení a rozkoše. Ještì na chvíli jsi prstem vstoupil do druhého otvùrku a já se jsem vstøícnì prohnula pánev a trochu roztáhla nohy, abych Ti umožnila vìtší pohyb. Když jsi mi zaèal dráždit poštìváèek, chvíli jsem si tem blažený pocit vychutnávala, ale pak jsem ti zavedla ruku jinam. Uchopila jsem Tvùj ukazováèek a zavedla si ho do lasturky pod Tvùj kolík. Když ses vevnitø dotkl svého žaludu, na chvíli ses na mì zhroutil a vydýchával nezkrotné vzrušení. Bylo to pro Tebe sice dost nepohodlné, ale vychutnával sis toto dvojí dráždìní. Otoèila jsem hlavu a sledovala Tvùj oblièej. Tvùj zkousnutý ret, pøivírání oèí, zrychlený a hluboký dech mnì také stupòovaly vzrušení. Už jsem neležela netknutì na bøiše, ale zvedla jsem jednu nohu, abys mìl lepší pøístup a mohl svùj prst zaboøit dostateènì hluboko. Cítila jsem, jak se mi vagína napíná, nezvyklá na takové brutální vniknutí. Druhou rukou ses nyní mohl lehce dostat k mému poupátku. Staèilo pár rychlých pohybù a tìlo v milostné køeè vymrštilo tvùj prst i kolík. Zatímco jsem se zmítala v silném orgasmu, ty ses nade mnou vkleèe vztyèil a zaèal ses dráždit. S mým posledními záškuby jsi mi ejakuloval na boky.

Po chvíli oddychování jsem se témìø po pamìti oblékla do spacího a okamžitì usnula. Vysílená a spokojená. Když jsem se ráno sprchovala, podívala jsem se v zrcadle na záda. Mìla jsem je pokryta malùvkami desítek zelených pánských pøirození. V Tvojí posteli jsem pak našla silnou lihovou zvýrazòovaní fixku.


Autor Zuzana Th. 9.2.2005
Povídky od autora: Zuzana Th.
přečtena: 7854 x
Průměrná známka: 3.05 tři po 128 hlasováních.
Ohodnoť povídku: 1.jedna 2.dvě 3.tři 4.čtyři 5.pět

Malování
Copyright (c) 2004 - 2018 | Sex-Town LTD | Erotické povídky Všechna práva vyhrazena.

TOPlistTOPlist